Enterprise Europe Network ще подпомага предприятия

Enterprise Europe Network ще подпомага предприятия

Малките предприятия са гръбнакът на европейската икономика. Те са важен източник на заетост и на иновационни стоки и услуги. Поради това те имат ключова оля в стратегията за растеж и заетост, пято трябва да помогне на европейската икономика да използва по-най-добрия начин своите предимства в условията на нарастващата конкуренция в света.

Новата мрежа "Enterprise Europe Network", която ще започне да функционира през този месец, е значима инициатива за подпомагане на малките и средните предприятия (МСП) да развият пълния си потенциал и иновационен капацитет. Предлагайки висококачествени ефективни по отношение на разходите услуги, мрежата ма за цел повишаването на конкурентноспособността на тези предприятия.


{START_COUNTER}